ติดต่อเรา เว็บบอร์ด บริการของเรา สินค้าของเรา หน้าแรก
 

 
Tel. 085-1206806, 086-3550368, 02-5480563

เพิ่มความสปอร์ตให้รถ....ด้วยโลโก้

 

แบบ TRD-01(ขนาดใหญ่)

ขนาด ยาว 19.3 cm. x กว้าง 2.3 cm.

ราคา 250 บาท

แบบ TRD-01(ขนาดกลาง)

ขนาด ยาว 16 cm. x กว้าง 2 cm.

ราคา 220 บาท

แบบ... TRD-02 (พื้นสีเงิน)

ขนาด ยาว 12.3 cm. x กว้าง 2.3 cm.

ราคา 220 บาท

แบบ... TRD-02 (พื้นสีดำ)

ขนาด ยาว 12.3 cm. x กว้าง 2.3 cm.

ราคา 220 บาท

แบบ TRD-03(ขนาดใหญ่)

ราคา 250 บาท

แบบ TRD-03(ขนาดกลาง)

ขนาด ยาว 7.5 cm. x กว้าง 2 cm.

ราคา 180 บาท

แบบ TRD-03(ขนาดเล็ก)

ขนาด ยาว 6.5 cm. x กว้าง 1.5 cm.

ราคา 150 บาท

แบบ TRD-04

ราคา 100 บาท

แบบ TRD-05

ราคา 80 บาท

แบบ TRD-06

ขนาด ยาว 11.8 cm. x กว้าง 3.3 cm.

ราคา 90 บาท

แบบ TRD-07(ขนาดใหญ่)

ขนาด ยาว 14.8 cm. x กว้าง 2.3 cm.

ราคา 220 บาท

แบบ TRD-07(ขนาดเล็ก)

ขนาด ยาว 8.7 cm. x กว้าง 1.4 cm.

ราคา 170 บาท

แบบ TRD-08

ขนาด ยาว 11.8 cm. x กว้าง 3.3 cm.

ราคา 220 บาท

แบบ TRD-09

ขนาด ยาว 16.5 cm. x กว้าง 2.3 cm.

ราคา 240 บาท

แบบ. TRD-10 (ขนาดใหญ่)

ขนาด ยาว 19.5 cm. x กว้าง 2.4 cm.

ราคา 260 บาท

แบบ. TRD-10 (ขนาดกลาง)

ขนาด ยาว 16 cm. x กว้าง 2 cm.

ราคา 240 บาท

แบบ TRD-11

ขนาด ยาว 8 cm. x กว้าง 1.8 cm.

ราคา 180 บาท

แบบ TRD-12

ขนาด ยาว 7 cm. x กว้าง 1 cm.

ราคา 120 บาท

 

แบบ... สำหรับด้านหน้า

ขนาด ยาว 15 cm. x กว้าง 10 cm.

ราคา 650 บาท

แบบ... สำหรับด้านหลัง

ขนาด ยาว 13 cm. x กว้าง 9 cm.

ราคา 630 บาท

****สั่งซื้อโลโก้ด้านหน้า และ หลัง พร้อมกันราคา 1,200 บาท ****

 

แบบ MUGEN-01

ขนาด ยาว 16 cm. x กว้าง 1.6 cm.

ราคา 250 บาท

แบบ VIP-01

ขนาด ยาว 13.5 cm. x กว้าง 2.0 cm.

ราคา 250 บาท

แบบ.. PLAYGIRL-01

ขนาด ยาว 16 cm. x กว้าง 1.6 cm.

ราคา 250 บาท

แบบ KITTY-01

ขนาด ยาว 13.5 cm. x กว้าง 2.0 cm.

ราคา 250 บาท

แบบ KITTY-02 (พื้นสีเงิน)

ขนาด ยาว 16 cm. x กว้าง 4.5 cm.

ราคา 270 บาท

แบบ KITTY-03 (พื้นสีชมพู)

ขนาด ยาว 16 cm. x กว้าง 4.5 cm.

ราคา 270 บาท

แบบ KITTY-03

 

แบบ Playboy

แบบ NGV...สีแดง

ขนาด ยาว 9 cm. x กว้าง 3.7 cm.

ราคา 150 บาท

แบบ NGV...สีเงิน

ขนาด ยาว 9 cm. x กว้าง 3.7 cm.

ราคา 150 บาท